Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Cvičení seniorů

Cvičení seniorů v komunitě

Cvičení seniorů v komunitě má svá specifika, které je dobré znát.

V Centru podpory zdraví, o.s. cvičíme se seniory pravidelně více jak rok, a až nyní můžeme konstatovat, že cvičební základna se stabilizovala, senioři si na naše cvičení zvykli, rádi a opakovaně se vrací. Je to pro nás odměna, protože tím nám dávají najevo, že TO děláme dobře. Jak tedy začít se seniory cvičit?

 

První logická otázka je: Jak se senioři o cvičení dozvědí?

V dnešní době prudkého rozvoje internetu, sociálních sítí a chytrých mobilů se to zdá být jednoduché. Tato skupina obyvatel je však specifická, s novými technologiemi se sžila jenom poměrně úzká skupina seniorů.  Inzerce v tištěných  periodikách, které čtou převážně senioři, se nám taky příliš nevyplatila.

Co tedy na tuto skupinu obyvatelstva platí? Osobní doporučení! To je samozřejmě velice nevýhodné pro majitele běžných fitness center a cvičebních sálů, protože vybudování seniorské klientely tímto způsobem trvá minimálně rok.

 

Prostředí na cvičení další důležitá  otázka.

Z našich zkušeností vyplynulo, že senioři mají rádi domácí prostředí, kde přesně vědí, co mohou očekávat. Mají rádi menší cvičební sály s větší intimitou. Nevyhovuje jim naplněný cvičební sál, mají raději, když je kolem nich určitý prostor a dobře vidí na cvičitelku. Na našem sále nejsou zrcadla a za celou dobu jsme se ani jednou nesetkali s požadavkem, ze strany seniorů, na jejich instalaci. Senioři mnoho nestojí o „nové“ metody cvičení, vysoce aerobní aktivity, z pochopitelných důvodů, odmítají. Proto v našem cvičení nejčastěji používáme overbally a podložky na cvičení, výjimečně u zdatnějších seniorů můžeme použít velké míče.

 

Cvičitelka – velice důležitá role při cvičení pro seniory.

Senioři velice těžko snášejí jakékoliv změny cvičitelky. Stává se nám, že v případě, když vědí, že jejich cvičitelka nemůže na cvičení, tak účast na cvičení je velmi slabá až nulová. Na novou cvičitelku hledí velice kriticky a nedůvěřivě, jsou na ni mnohem přísnější než na „svoji“ původní cvičitelku. Cvičitelka musí být otevřena jejich názorům, osvědčil se nám jakýsi generační most, kdy cvičitelka středního věku, má relativně malé dítě a senioři se stavějí do role jakýchsi „alternativních“ prarodičů.

 

Pravidelnost versus sezónnost – věc, kterou nelze pominout

Při zachování kvalitativního standardu jsou senioři relativně stálou skupinou cvičenců. Je však nutné zdůraznit velice důležitou věc a tou je sezónnost jejich cvičení. Senioři začínají chodit cvičit přibližně v polovině ledna a návštěvnost v zimním období velice souvisí s počasím. Dalším velkým výkyvem v docházce seniorů je období od poloviny května do poloviny října. V tomto období odjíždí na chaty, chalupy, zahrádky a dávají přednost těmto venkovním aktivitám. V letních měsících navíc často zajišťují hlídání vnoučat. Je to pochopitelné a u finanční rozvahy je potřeba s tímto faktem počítat.

 

Věta na závěr?

Cvičení pro seniory není činnost, na které je možné zbohatnou. Vzhledem k sociální politice státu, místních samospráv, fondů a grantů musí provozovatel dotovat toto cvičení z jiných zdrojů. Toto cvičení je potřeba brát jako doplňkovou službu poskytovanou provozovatelem se silným sociálním cítěním.