Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Články – Zdravá výživa

Konečné znění Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky:

V současné době přetrvává v České republice vysoký, v řadě případů předčasný, výskyt neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, a to zejména aterosklerózy s různými orgánovými komplikacemi, hypertenze, nádorů, především plic a tlustého střeva, obezity, diabetu II. typu, dny, osteoporózy a dalších chorob, které zvyšují nemocnost a zejména pak úmrtnost naší populace proti jiným zemím. V řadě příčin, které vedou k tomuto stavu, má největší význam nesprávná výživa.

Celý příspěvek

Výživová hodnota stravy

Bílkoviny, tuky a sacharidy jsou základní živiny poskytující energii. Optimálně by se na denním množství přijaté energie měly bílkoviny podílet 10 – 15 %, tuky ne více než 30 % a sacharidy 58 – 60 %.

Energii měříme v kilojoulech (kJ) nebo kilokaloriích (kcal).
1 kJ = 0,24 a 1 kcal = 4,18 kJ

Celý příspěvek

Vliv výživy na zdraví člověka

Současný životní styl většiny lidí žijících ve vyvinutých zemích se vyznačuje nedostatkem tělesné práce, pohybu, častými psychickými stresy, kouřením a je doprovázen nadbytkem velmi snadno dostupných a energeticky bohatých potravin. Tyto faktory negativně ovlivňují zdravotní stav jednotlivce i celé populace.

Celý příspěvek