Výživa, Pohyb, Zdraví
  

O nás

Představení Centra podpory zdraví Ústí nad Labem

Hlavním posláním Centra podpory zdraví, z.ú. je poskytování komplexních služeb v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.  Činnost centra je obecně rozdělena do několika rovin, které se vzájemně prolínají.

výživa

pohyb

zdravý životní styl

 

Je naším posláním nabídnout každému klientovi takovou kombinací služeb, která nejlépe přispěje k řešení jeho problémů a potřeb. Centrum se zaměřuje na zdravé, ale i na nemocné klienty všech věkových kategoríí od dětí předškolního věku až po seniory.

V Centru podpory zdraví spojujeme následující profese: 

 • kvalifikovaného výživového poradce

 • akreditované cvičitele

 

Do centra se snažíme postupně integrovat další odborníky  podle požadavků klientů. Centrum podpory zdraví, z.ú. pracuje s individualitou klienta, cvičení probíhá v malých skupinkách a tím centrum zaručuje individuální přístup ke klientovi.


Základní principy fungování Centra podpory zdraví:

 • Informace a zdroje, které využívá Centrum podpory zdraví, jsou čerpány pouze z ověřených zdrojů. Nepodléháme módním trendům, dietám podle celebrit, zázračným výživovým doplňkům, zdraví poškozujícím cvičením či jiným experimentům. Centrum podpory zdraví spolupracuje přímo s některými odbornými lékařskými společnostmi.
 • Přednost kvality nad kvantitou. Počet klientů v klubech, kurzech i na cvičeních je omezen. Ve všech případech se jedná o jednotlivce nebo menší skupinu lidí, kde je možné uplatnit individuální přístup.
 • Cvičitelé mají odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi. Protože se cvičí v malých skupinkách, cvičitel dbá na správne provádění cviků u všech cvičících.
 • Centrum podpory zdraví se zaměřuje na zdravé i nemocné klienty všech věkových kategorií od předškoláků až po seniory.

Individuální výživové poradenství – zaměření na klienty

 • dětský klienti už od dětí předškolního věku
 • zdraví klienti, kteří chtějí upravit, změnit nebo konzultovat svůj životní styl
 • zdraví klienti, kteří chtějí upravit hmotnost (zhubnout, přibrat)
 • nemocní klienti – v tuto chvíli se centrum zaměřuje zejména na tyto skupiny onemocnění:
  • obezita
  • Vysoká hladina cholesterolu
  • cukrovka II typu
  • poruchy štítné žlázy
  • dna

Jiné onemocnění je nutné individuálně konzultovat

s výživovým poradcem.