Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Odborné společnosti

Centrum podpory zdraví vychází z vědeckých a odborných zdrojů. Snaží se tak zabránit šíření polopravd a nepodložených informací. Za tímto účelem čerpá informace zejména z následujících odborných zdrojů:

Výživová sekce Ústeckého centra podpory zdraví je garantována výživovým poradcem Ing. Lenkou Plzákovou, která poskytuje výživové poradenství od roku 2007 na základě vysokoškolského vzdělání.

Akreditovaný kurz pro výživové poradce od společnosti Nutris

Člen společnosti pro aterosklerózu

Člen společnosti pro výživu