Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Projektový den

Projektový den je složen z jednotlivých stanovišť přímo ve škole, které děti v průběhu dopoledne procházení a plní zadané úkoly. Do projektového dne jsou kromě dětí zapojeni i pedagogové, kteří jednotlivá stanoviště lektorují na základě připravených metodik a pomůcek.
Stanoviště projektového dne:

  • Semafor – zde děti třídí potraviny podle jejich prospěšnosti (analogie s barvami semaforu).
  • Zvědavá kostka – děti odpovídají formou soutěže na otázky z oblasti zdravého životního stylu, hygieny potravin a předvádějí pohybové aktivity.
  • Ovoce – informace o ovoci spojené s ochutnávkou ovoce a jeho poznávaní.
  • Zelenina – informace o zelenině spojené s ochutnávkou zeleniny a její poznávání.
  • Pitný režim – informace o pitném režimu a výroba „sladké, obarvené limonády“ (negativní příklad).
  • Nákup potravin – příprava 5ti denních jídel z připravených maket potravin

Stanoviště průběžně měníme a doplňujeme v závislosti na dohodě se školou. Další stanoviště jsou například:

  • Stolování
  • Výroba domácí limonády
  • Příprava zeleninového salátu
  • Svačina

V rámci jednoho projektového dne jsme schopni zapojit maximálně 14 tříd. Pro organizaci projektového dne je nutná spolupráce pedagogů. Projektový den je primárně postaven pro žáky 1. stupně základních škol.