Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Individuální výživové poradenství

Individuální výživové poradenství znamená nastavení výživy a celkových režimových opatření přímo na míru pro daného klienta. Jsou brány v úvahu chuťové preference, časové možnosti i zdravotní stav klienta.

Základní individuální výživové poradenství v sobě zahrnuje:

  • Úvodní analýzu klienta

Zahrnuje analýzu složení těla a detailní konzultaci s klientem majíci za cíl získání co nejvíce informací o současné výživě, pohybu, zvyklostech, životním stylu, případných zdravotních omezeních. Tato vodní analýza trvá cca 1 až 1,5 hodiny.

  • Analýza denního příjmu

Jedná se o odborné posouzení záznamů denního příjmu klienta. Klient minimálně 7 dní pravdivě zapisuje všechny své denní příjmy (jídlo, pití) a pohybové aktivity do připraveného formuláře. Je to velice důležitý záznam, který je nezbytný pro sestavení individuálního výživového plánu klienta.

  • Sestavení individuálního výživového plánu

Na základě předešlých informací je klientovi sestaven individuální výživový plán, který vychází z výpočtů pro optimální energetický příjem, nastavuje optimální příjem živin a případně řeší i výživová doporučení v souvislsti se zdravotním omezením. Je přihlédnuto k pracovnímu zařazení klienta, pohybové aktivitě, je zhodnocen a nastaven pitný režim. Výživový plán rovněž obsahuje konkrétní příklady vhodných jídel a to tak, aby klient měl jasnou představu co má v kterou denní dobu jíst. Cílem je klienta naučit správně jíst a dodržovat určitá režimová opatření, aby dosáhl svého cíle.

  • Závěrečná konzultace

Klientovi je předán a vysvětlen nastavený výživový plán. V případě potřeby je zde ještě možné výživový plán upravit tak, aby vyhovoval klientovi, ale současně vedl k naplnění cíle klienta.