Centrum pro psychoterapii a výživu Anocen je projektem Centra podpory zdraví, z.ú.

Je součástí Programu Zdraví, financovaného z Fondů EHP/Norska2014-2021.

Ve snaze pomoci v boji s tímto onemocněním vzniklo v únoru 2022 v Ústí nad Labem nové centrum pro psychoterapii a výživu – Anocen. Centrum se zaměřuje na léčbu poruch příjmu potravy u dětí a mladistvých. Je překvapivé, jak často nalezneme původ onemocnění právě v v rodinném prostředí. Proto centrum využívá formu rodinné psychoterapie, doplněné navazujícími službami např. nutriční terapie. 

K nejznámějším onemocněním patří mentální anorexie a bulimie. Mentální anorexie se projevuje odmítáním potravy, u mentální bulimie nemocný trpí záchvaty přejídání, po kterých následuje pocity viny a následné zvracení. Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat i jinak a pak mluvíme např. o bigorexii, kdy postižený má pocit, že je nedostatečně svalově vyvinutý nebo ortorexii, která se projevuje přehnanou závislost na zdravém stravování a biologicky čisté stravě.

A new psychotherapy and nutrition centre Anocen was newly opened in February 2022 in Ústí nad Labem in an effort to help eating disorder patients
The centre focuses on children age up to 18. It is very surprising how often we find the real cause of the disease in their family background.
Therefore, we came up with a new approach – in addition to individual therapies, we also offer a family psychotherapy.
There are follow-up services such as nutritional therapy or physiotherapy as a part of the treatment.
The most common diseases are anorexia and bulimia. The first means that the patient refuses any food, while a bulimia patient suffers from overeating attacks followed by guilt and subsequent self-induced vomiting.
There are other eating disorders such as bigorexia, when the affected person feels that they are insufficiently muscular.
The orthorexia patient is excessively dependent on a healthy diet and clean organic food.
The Anocen centre for psychotherapy and nutrition is a project of Centrum podpory zdraví, z.ú.
It is a part of the Health Program, funded by the EEA/Norway Funds – 2014-2021.