Centrum pro psychoterapii a výživu Anocen je projektem Centra podpory zdraví, z.ú.

Je součástí Programu Zdraví, financovaného z Fondů EHP/Norska2014-2021.

Ve snaze pomoci v boji s tímto onemocněním vzniklo v únoru 2022 v Ústí nad Labem nové centrum pro psychoterapii a výživu – Anocen. Centrum se zaměřuje na léčbu poruch příjmu potravy u dětí a mladistvých. Je překvapivé, jak často nalezneme původ onemocnění právě v v rodinném prostředí. Proto centrum využívá formu rodinné psychoterapie, doplněné navazujícími službami např. nutriční terapie.

K nejznámějším onemocněním patří mentální anorexie a bulimie. Mentální anorexie se projevuje odmítáním potravy, u mentální bulimie nemocný trpí záchvaty přejídání, po kterých následuje pocity viny a následné zvracení. Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat i jinak a pak mluvíme např. o bigorexii, kdy postižený má pocit, že je nedostatečně svalově vyvinutý nebo ortorexii, která se projevuje přehnanou závislost na zdravém stravování a biologicky čisté stravě.

A new psychotherapy and nutrition centre Anocen was newly opened in February 2022 in Ústí nad Labem in an effort to help eating disorder patients
The centre focuses on children age up to 18. It is very surprising how often we find the real cause of the disease in their family background.
Therefore, we came up with a new approach – in addition to individual therapies, we also offer a family psychotherapy.
There are follow-up services such as nutritional therapy or physiotherapy as a part of the treatment.
The most common diseases are anorexia and bulimia. The first means that the patient refuses any food, while a bulimia patient suffers from overeating attacks followed by guilt and subsequent self-induced vomiting.
There are other eating disorders such as bigorexia, when the affected person feels that they are insufficiently muscular.
The orthorexia patient is excessively dependent on a healthy diet and clean organic food.
The Anocen centre for psychotherapy and nutrition is a project of Centrum podpory zdraví, z.ú.
It is a part of the Health Program, funded by the EEA/Norway Funds – 2014-2021.

Specialisté

Psycholog a rodinný terapeut

Vystudovala psychologii na univerzitě Palackého v Olomouci. Terapeutické dovednosti si osvojila ve výcviku v Systemické transformační terapii podle V. Satirové. Praxi získala v ambulanci klinické psychologie, gynekologicko-porodnickém oddělení krajské nemocnice a v poradenství v neziskovém sektoru. Pracuje s dospělými, dětmi i dospívajícími, s jednotlivci, páry i celými rodinami.

„Věřím, že každý člověk má nezničitelnou vnitřní hodnotu, která dává životu smysl a sílu. Někdy je nutné jí pomoci ven na světlo. Terapeutický vztah je posvátným prostorem, kde se tato hodnota opečovává. Svoboda, vřelost a autenticita (pravdivost) jsou základními pilíři mé terapeutické práce.“

Motto: „Zajeď na hlubinu!“

Vystudovala jsem sociální práci a andragogiku, následně jsem absolvovala systemický psychoterapeutický výcvik. Jsem soukromá psychoterapeutka a také majitelka sociálního podniku, který zaměstnává na pozici účetních a projektových manažerů lidi se zdravotním postižením. Pomáhám s realizací různých projektů věnujících se kvalitě života lidí s duševním onemocněním nebo lidem vyloučeným ze společnosti. Lektoruji v sociálních službách témata spojená s komunikací s jejich klienty. V rámci psychoterapeutické praxe pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. Jsem dlouholetou dobrovolnicí u lidí s mentálním postižením.

Miluju čtení knih, mého muže, naše děti, psa a kočky. 🙂

Vystudovala jsem VŠCHT v Praze, obor chemie a analýza potravin. Následně jsem vystudovala obor nutriční terapeut na VOŠ Most, což mi umožňuje pracovat i s nemocnými klienty. Praxi ve výživě jsem začínala s dospělými, ale vždy mne spíše zajímala oblast výživy dětí. Proto jsem v roce 2012 založila  neziskovou organizaci Centrum podpory zdraví z.ú. Cílem této organizace bylo věnovat se výživě dětí komplexně v rámci multidisciplinárního týmu, zahrnujícího kromě nutriční terapie i psychologickou a pohybovou intervenci. 

Moje rodina je pro mne nesmírně důležitá a vždy se můžu spolehnout na jejich podporu. Co víc si můžu přát? J

 

Vystudovala obor Speciální pedagogika s rozšířenou výukou tělesné výchovy na UJEP Ústí nad Labem. Dále se vzdělávala v podobě kurzů Psychomotoriky, Medicínského semináře ČAS, Flowin, ComplexCore level 1,2,3. Je aktivní lektorkou hypopresivní metody FitBelly, trenérem atletiky přípravky a mladšího žactva. Nyní dokončuje trenérskou licenci B na Karlově Univerzitě v Prze. V minulosti pracovala v oblasti rozvoje pohybu se seniory i s mentálně postiženými. Doba covidová však tuto spolupráci přerušila. 

Ráda se věnuje sportu všeho druhu, k odpočinku jí poslouží dobrá kniha na klidném místě.

Vystudovala jsem ekonomický obor na Technické Univerzitě v Bratislavě a následně po promoci jsem odcestovala na studijní pobyt do Velké Británie. Po návratu jsem pracovala v Praze jako hlavní ekonom projektu v přední české stavební společnosti. Po vstupu do oblasti nezisku se pravidelně účastním různých doškolovacích kurzů a školení v primární prevenci a výživě. Jsem součástí týmu jako projektmanažér, koordinuju projekty a řeším ekonomickou agendu.

Relaxuji sportem, dobrou knížkou a jsem ráda obklopena mou rodinou.

Asistentka projektu

Vystudovala jsem Sociální politiku a sociální práci a následně Řízení v sociální práci. Kromě „klasické“ práce sociálního pracovníka jsem se profesně našla zejména v nepřímé péči – zajišťovat chod organizace po praktické i finanční stránce (příprava a koordinace dotačních projektů apod.). Mým hlavním působištěm je Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. v Ústí nad Labem a teď i trochu Anocen, kde mám na starosti objednávání, správu kalendáře a evidence a další věci které jsou zrovna potřeba. Pokud nám budete volat zvednu s největší pravděpodobností já.