Cepík

Projekt Cepík realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční preventivní projekt, se zaměřením na zdravou výživou, pitný režim a pohybové aktivity dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

Děti

Pro děti hrajeme 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb. Divadelní představení jsou doplněna interaktivními pomůckami pro děti nebo pro školku (pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).

Rodiče

Pro rodiče nabízíme diskuzi z oblasti výživy doplněné informačními materiály

Pedagogičtí pracovníci

Pro pedagogické pracovníky pořádáme seminář a předkládáme doporučení na téma výživa dětí a bezpečnost potravin. Součástí semináře jsou materiály z oblasti zdravé výživy.

Hodnocení výživy ve školkách

V rámci projektu vypracováváme úvodní a závěrečnou hodnotící zprávu o stravování v MŠ. Snažíme se upozornit na existující problémy a nabízíme jejich řešení.

Partneři projektu

Kvalita projektu je zajištěna spoluprací s odbornými společnostmi, univerzitami např. Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, mezinárodní spoluprací s Norskou univerzitou v Oslo, Masarykovou univerzitou Brno apod. Pracujeme s platnou legislativou pro školní stravování, krajské hygienické stanice jsou o projektu informovány a doporučují ho.

Projektu byla udělena záštita Ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt je certifikován MŠMT jako program školské všeobecné primární prevence pod číslem 01/16/1/CE se zaměřením na spektrum příjmu potravy – zdravá výživa.