Dotazník o životním stylu rodin

Pomozte s vytvořením programu ochrany zdraví dětí

Získejte zpětnou vazbu ke svému životnímu stylu

Vyhrajte super ceny!

Vážená paní, vážený pane,

před časem jste vyplnil(a) náš dotazník pro potřeby vypracování metodiky se zaměřením na zkvalitňování životního stylu rodin v rámci projektu „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou výživu a pohyb“ (TAČR, TL0100320). Nyní si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následného dotazníku, abychom zjistili, k jakým změnám u Vás dochází v průběhu času.

U většiny otázek je nabídnuta možnost výběru, prosím vyberte pouze tu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje a vystihuje skutečnost. Je pro nás důležité, abyste odpověděli na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důvěrné.

Pokud máte v předškolním věku (3-7 let) více dětí, vztahujte odpovědi v dotazníku vždy pouze k nejstaršímu dítěti.

Dotazník se na první pohled může jevit jako dlouhý, ale většina lidí jej stihne vyplnit během 20 minut.

Za Vaši pomoc bychom rádi aspoň některé z Vás odměnili. Respondenti, kteří vyplní kompletně oba dotazníky, budou zařazeni do losování o drobné sportovní dárky a o odbornou konzultaci s výživovým poradcem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Předem děkujeme za vyplnění.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

vedoucí výzkumného týmu

Nyní se Vás budeme ptát na pohybové aktivity, které lidé vykonávají jako součást každodenního života. V otázkách budete tázáni na čas, který jste strávili pohybovou aktivitou v posledních 7 dnech. Prosíme Vás o zamyšlení nad aktivitami, které provádíte v zaměstnání, jako součást domácích prací, na zahradě, pří přemisťování se z místa na místo ve Vašem volném čase, při rekreaci, cvičení či sportu.
• Intenzivní pohybová aktivita se vyznačuje těžkou tělesnou námahou a zadýcháním (výrazně rychlejší a těžší dýchání než normálně). Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut
• Středně zatěžující pohybová aktivita se vyznačuje střední tělesnou námahou, při níž dýcháte trochu více než normálně. Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
• Chůzí myslíme chůzi v zaměstnání i doma, přesuny (cestování) chůzí z místa na místo, ale i jinou chůzi, kterou vykonáváte výhradně pro rekreaci, sport, cvičení nebo vyplnění volného času.
• Do sezení zahrňte čas strávený sezením v zaměstnání, doma, během volného času. Zahrňte také čas strávený sezením u stolu, na návštěvě přátel, u čtení nebo také sezení či ležení při sledování televize