Výživové poradenství dětí a dospělých

Pro děti a dospělé nabízíme možnost individuálního výživového poradenství, včetně navržení vhodné pohybové aktivity.

Zaměřujeme se jak na zdravé klienty, tak na klienty, kteří mají zdravotní omezení jako je obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kompenzovaný diabetes II. typu a zvýšená hladina kyseliny močové, jejímž důsledkem může být dna.

V praxi se jedná o tyto služby:

  • Komplexní výživové poradenství dítěte ve spolupráci s rodinou
  • Komplexní výživové poradenství dospělého klienta
  • Komplexní výživové poradenství nemocného klienta
  • Konzultace z oblasti výživy a pohybu

Poruchy příjmu potravy

Nabízíme pomoc lidem, kteří trpí poruchami příjmu potravy. Jedná se o psychickou nemoc, a proto je mnohem více než řešení stravy důležitá role psychologa. Proto spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Radkou Marešovou, která se poruchám příjmu potravy věnuje.

Skupinový kurz hubnutí Ústí nad Labem

Skupinový kurz zdravého hubnutí je zaměřen na ty z vás, kteří chcete trvale snížit svoji váhu a změnit svůj životní styl. Výhodou skupinového kurzu je, že trávíte čas ve společnosti lidí, kteří mají stejný cíl. Kapacita kurzu je omezena na 7 míst, abychom se mohli 100% věnovat každé/každému z vás.

Cepík – projekt pro mateřské školy

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.

Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

 

Freshka – projekty pro školy a workshopy

Víme, jak je zdravá výživa důležitá a rovněž víme, jak těžké je podávat ji zábavnou formou. Klasické přednášky se nesetkávají s velkým úspěchem, a proto na to jdeme jinak. Využíváme formu zážitkového učení, kdy nementorujeme, ale vaříme, hrajeme hry, poznáváme.

Pro školy nabízíme interaktivní přednášky, projektové dny a workshopy týkající se zdravého životního stylu.

Workshopy - zdravá strava

Workshopy umíme připravit pro různé skupiny (předškolní děti, školní děti, celé rodiny). Téma workshopu upravíme dle Vašeho zadání, obecně se však jedná pouze o studenou kuchyni v souladu s hygienickými normami.

Workshop je ryze praktickou záležitostí, všechno si sami vyzkoušíte.

Přednášky a jiné

Široké veřejnosti nabízíme možnost odborných přednášek na téma zdravé výživy. Přednášku jsme schopni uzpůsobit vašim požadavkům.

Cvičení pro seniory

Pro seniory, kteří mají zájem scházet se se svými vrstevníky a udržovat se v kondici, pořádáme cvičení pro seniory. Cvičíme pravidelně již několik let, v dopoledních hodinách.

Cvičení mentálně postižených

V Centru podpory zdraví, z.ú. pořádáme již několik let pravidelné cvičení pro mentálně postižené klienty z ústavů a chráněných bydlení v Ústí nad Labem.

HYPOPRESIVNÍ TECHNIKA FITBELLY®

Centrum podpory zdraví, z.ú. spolupracuje s Bc. Ivanou Chalupeckou, která se v České republice stala průkopnicí a propagátorkou hypopresivní techniky pod názvem FitBelly.

Workshop hypopresivní techniky Fitbelly® se u nás na cvičebním sále uskutečnil úspěšně již dvakrát.

Nově nabízíme v Centru podpory zdraví, z. ú. skupinový kurz cvičení hypopresivní techniky ve spolupráci s certifikovanou lektorkou FitBelly® Mgr. Jaromírou Konečnou.