Víme, jak je zdravá výživa důležitá a rovněž víme, jak těžké je podávat ji zábavnou formou. Klasické přednášky se nesetkávají s velkým úspěchem, a proto na to jdeme jinak. Využíváme formu zážitkového učení, kdy nementorujeme, ale vaříme, hrajeme hry, poznáváme. Prostě si to společně odpracujeme.

Pro školy

  • Pro školy nabízíme interaktivní přednášky, projektové dny a workshopy týkající se zdravého životního stylu.
  • Workshopy nabízíme i větším skupinám z široké veřejnosti.
  • V případě zájmu nás předem kontaktujte. Domluvíme se na přesném zaměření, obsahu, termínu i ceně dané činnosti.

Interaktivní přednáška

Interaktivní přednáška pro základní školy zajímavou formou seznamuje děti s principy zdravého životního stylu. Přednáška je postavena na skutečných videosekvencích, kde jsou zajímavými krátkými spoty prezentovány nejpalčivější problémy stravování dětí školního věku, jako jsou fastfoody, sladká jídla, polotovary apod.

Projektový den

Projektový den se skládá z jednotlivých stanovišť přímo ve škole, které děti v průběhu dopoledne procházejí a plní zadané úkoly. Do projektového dne jsou kromě dětí zapojeni i pedagogové, kteří jednotlivá stanoviště lektorují na základě připravených metodik a pomůcek.

Workshopy – zdravá strava

Workshopy umíme připravit pro různé skupiny (předškolní děti, školní děti, celé rodiny. Téma workshopu upravíme dle Vašeho zadání, obecně se však jedná pouze o studenou kuchyni v souladu s hygienickými normami. Workshop je ryze praktickou záležitostí, všechno si sami vyzkoušíte.