Masarykova univerzita v Brně

Česká asociace sester

Regionální televize.cz Ústí nad Labem

Anabell

Fokus Labe, z. ú.

Česká společnost pro aterosklerózu

DEPOT

Poradce ředitelky

Informační centrum bezpečnosti potravin

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Sekce výživy a nutriční péče

UJEP Ústí nad Labem

Univerzita Oslo

Univerzita Porto

Odborné společnosti

Centrum podpory zdraví, z. ú. vychází z vědeckých a odborných zdrojů. Snaží se tak zabránit šíření polopravd a nepodložených informací. Za tímto účelem čerpá informace zejména z následujících odborných zdrojů:

 

Z těchto zdrojů čerpáme i informace pro články na našem blogu