Spolupracujeme s:

Odborné společnosti

Centrum podpory zdraví, z. ú. vychází z vědeckých a odborných zdrojů. Snaží se tak zabránit šíření polopravd a nepodložených informací. Za tímto účelem čerpá informace zejména z následujících odborných zdrojů:

 

 

Z těchto zdrojů čerpáme i informace pro články na našem blogu