Přednášky na téma výživa

S ohledem na naší vysokou odbornost pořádáme semináře a přednášky s tématikou výživy, případně s výživou související témata. Přednášky vždy připravujeme s ohledem na cílovou skupinu. Pro rodiče dětí je to např. přednáška zaměřená na výživu dětí. Věnujeme se tématu poruch příjmu potravy, kdy se jedná o spojenou přednášku psychologa a nutričního terapeuta. Věnujeme se např. i výživě seniorů. Akce se snažíme vést formou diskuze, nedílnou součástí jsou informační a edukační materiály. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Přednášku Vám připravíme přímo „na míru“.