Ve stáří seniory často potkávají různé zdravotní komplikace. Z velké části se projevují tím, jak se během života chovali ke svému zdraví. Zda se správně stravovali, dostatečně se hýbali, zda umí odpočívat a tím vyvažovat každodenní stres. Navíc se starší lidé musejí často vyrovnávat s velkými změnami zejména v osobním životě –  např.  odchod dětí z domova, ztráta partnera nebo omezující onemocnění.

Aby byl život v seniorském věku co nejplnohodnotnější, platí i zde určitá pravidla, které je dobré dodržovat:

  • Zůstat aktivní – komunikovat s okolím, neuzavírat se
  • Zachovat si zdravý nadhled a duševní pohodu
  • Přizpůsobit výživu potřebám seniorského věku
  • Udržovat své tělo v kondici pravidelným pohybem
  • I přes často chybějící pocit žízně dodržovat pitný režim

Výživa a pitný režim

Výživa ve stáří se vyznačuje řadou specifik, které souvisí se změnami organismu v tomto období a celkovým zdravotním stavem člověka. Důležité je vyrovnat se s přirozenými změnami a také posílit to, aby k nim docházelo co nejpomaleji. Základní snahou je však zůstat zdravý ve smyslu plného tělesného, duševního a sociální pohody. To lze podpořit správnou výživou.

Navíc bychom měli dbát na dostatek tekutin. V seniorském věku často misí pocit žízně, proto je nutné pitný režim cíleně sledovat. Základem pitného režimu by měla být obyčejná neperlivá voda.

Pohybová aktivita

Nejen strava, ale i pohyb je velmi důležitý při udržování kondice. U seniorů je pohyb velice důležitý. Pohyb má vliv na zdraví, psychickou pohodu a navíc umožňuje společenské kontakty. Výhodou v tomto věku je, že práce již není na prvním místě, tudíž by měl být dostatek času na pohybové aktivity.

Činnosti zaměřené na seniory

Cvičení pro seniory

Pro seniory, kteří mají zájem se scházet se svými vrstevníky a udržovat se v kondici, pořádáme cvičení pro seniory. Cvičíme pravidelně již několik let, v dopoledních hodinách. Naším cílem je nejen podpora pohybu starších osob, ale i zmiňovaný sociální kontakt. Senioři si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou popovídat.