Senioři

Ve stáří seniory často potkávají různé zdravotní komplikace. Z velké části se projevují tím, jak se během života chovali ke svému zdraví. Zda se správně stravovali, dostatečně se hýbali, zda umí odpočívat a tím vyvažovat každodenní stres. Navíc se starší lidé musejí často vyrovnávat s velkými změnami zejména v osobním životě –  např.  odchod dětí z domova, ztráta partnera nebo omezující onemocnění.

Aby byl život v seniorském věku co nejplnohodnotnější, platí i zde určitá pravidla, které je dobré dodržovat:

  • Zůstat aktivní – komunikovat s okolím, neuzavírat se
  • Zachovat si zdravý nadhled a duševní pohodu
  • Přizpůsobit výživu potřebám seniorského věku
  • Udržovat své tělo v kondici pravidelným pohybem
  • I přes často chybějící pocit žízně dodržovat pitný režim

Činnosti zaměřené na seniory