Výživa, Pohyb, Zdraví
  

Interaktivní přednáška

Interaktivní přednáška pro základní školy je další variantou, jak zajímavou formou seznámit děti s principy zdravého životního stylu. Přednáška je postavena na skutečných videosekvencích, kde jsou zajímavými krátkými spoty prezentovány nejpalčivější problémy stravování dětí školního věku, jako jsou fastfoody, sladká jídla, polotovary apod.

Ke každému tématu jsou dětem lektorem podávány další informace, hlavním cílem je vyvolat diskuzi k danému tématu. Lektor má vysoké odborné vzdělání v oblasti výživy, vyhýbáme se nejasnostem, polopravdám pramenícím z nevědomosti.

Přednáška je vhodná maximálně pro jednu třídu žáku, proto ji preferujeme u menších škol. Přednáška je určena zejména pro děti 1. stupně základních škol. U větších škol doporučujeme projektový den, kdy je možné zasáhnout velice účinně velkou skupinu dětí.

Na závěr si děti ve skupinkách připraví zeleninový salát, který rovnou ochutnají.