AKTUÁLNĚ

Výstava o anorexii a bulimii

Poruchy příjmu potravy je fenoménem dnešní doby. I když počet osob postižených touto nemocí neustále stoupá, často před ní zavíráme oči a tváříme se, že nás se to netýká. K procitnutí často dochází až v období plně rozvinuté nemoci se všemi jejími důsledky. Proto jsme se rozhodli zorganizovat veřejnou výstavu fotografií Lukáše Horkého s autentickými příběhy na téma…

Číst dále

O Centru podpory zdraví

Centrum podpory zdraví, z. ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou Centra podpory zdraví, z. ú. je Ing. Lenka Plzáková, která absolvovala VŠCHT v Praze na Ústavu analýzy potravin a výživy.

Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

PROJEKTY / ČINNOSTI / AKTIVITY

Výživa a výživové poradenství

Poruchy příjmu potravy

Cepík - projekt pro MŠ

Freshka - projekty pro školy a workshopy

Hypopresivní technika

Cvičení seniorů

Cvičení mentálně postižených

Přednášky a jiné

NAŠI PARTNEŘI