CEPOZ - zdravý životní styl

AKTUÁLNĚ

25. mezinárodní konference v Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 jsme se zúčastnili jubilejní česko-polsko-německé konference v Ústí nad Labem. Společně s německými a polskými partnery jsme se celý den v kongresovém hotelu Clarion věnovali aktuálnímu tématu “Rodičovské kompetence.” Prezentace jednotlivých přednášejících byly velmi inspirativní, k zamyšlení a ukázaly obrovský kus práce, která se ve všech 3 zemích odvádí na…

Číst dále

Cvičení seniorů

Cvičení seniorů opět probíhá tak, jako dříve. Každé pondělí cvičíme od 9:00 do 10:00 a od 10:00 do 11:00 a každý pátek od 9:00 do 10:00. Veškeré změny můžete sledovat v Rozpisu cvičení zde: https://www.cepoz.cz/calendar/rozpis-cviceni/. Na hodinu se nemusíte předem objednávat, stačí pouze přijít. S sebou si přineste volné a pohodlné oblečení a pití pro dodržení…

Číst dále

O Centru podpory zdraví

Centrum podpory zdraví, z. ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou Centra podpory zdraví, z. ú. je Ing. Lenka Plzáková, která absolvovala VŠCHT v Praze na Ústavu analýzy potravin a výživy.

Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

PROJEKTY / ČINNOSTI / AKTIVITY

Výživa a výživové poradenství

Poruchy příjmu potravy

Cepík - projekt pro MŠ

Freshka - projekty pro školy a workshopy

Hypopresivní technika

Cvičení seniorů

Cvičení mentálně postižených

Přednášky a jiné

NAŠI PARTNEŘI