Výživa, pohyb, zdraví

Vyváženou stravou a pravidelným pohybem
pod odborným dohledem ke zdravému životu.

Novinky na webu

Jak zvyšovat imunitu

Co je to zdravá vyvážená strava? V předchozím příspěvku (přidat link na část s imunitou v článku) jsme uvedli několik zásad pro dostatečnou imunitu. V tomto příspěvku se

Číst více »

O Centru podpory zdraví

Centrum podpory zdraví, z. ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou Centra podpory zdraví, z. ú. je Ing. Lenka Plzáková, která absolvovala VŠCHT v Praze na Ústavu analýzy potravin a výživy.

Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

Naše projekty a činnosti

Cepík

Zdravý životní styl předškolních dětí

Obezita není dědičná

Čím svému dítěti škodím, pokud mám nadváhu nebo obezitu?

Naši partneři