Poradce ředitelky mateřské školy: Projekt Cepík pro podporu zdravého životního stylu předškolních dětí

Projekt Cepík je největší činností Centra podpory zdraví, z.ú. Vznikl roku 2012 a věnuje se zdravému životnímu stylu předškolních dětí. V průběhu celého školního roku jsou ovlivněny především děti mateřských škol. Nezapomíná se však ani na okolí dítěte, tedy rodiče, pedagogický personál mateřských škol a pracovníky školní jídelny.

Informační centrum bezpečnosti potravin: Centrum podpory zdraví

Informační centrum bezpečnosti potravin je komunikační kanál určený široké veřejnosti.  Cílem webových stránek je především poskytnout včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv).   Na tomto portálu byl vydán článek o Centru podpory zdraví, z.ú. Co o nás napsali, si můžete přečíst v následujícím odkaze: http://www.bezpecnostpotravin.cz/centrum-podpory-zdravi.aspx

Časopis GASTRO & REPORT MINUTKA: Zdravý životní styl předškolních dětí – to je CEPÍK

Centrum podpory zdraví, z.ú. společně s Gastrostudiem Bidfood připravuje každý rok školení kuchařek v rámci projektu Cepík. Členové týmu Gastrostudia představují nové a moderní recepty se snahou zařadit problematické komodity potravin jako jsou ryby a luštěniny. Navíc se kuchaři musí vejít do velmi omezeného rozpočtu, kterým jsou mateřské školy omezeny. Co o nás a o Gastrostudiu napsali…