Dotazník o životním stylu rodin

Pomozte s vytvořením programu ochrany zdraví dětí

Získejte zpětnou vazbu ke svému životnímu stylu

Vyhrajte super ceny!

Vážená paní, vážený pane,

v rámci projektu „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou výživu a pohyb“ (TAČR, TL0100320) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku pro potřeby metodiky se zaměřením na zkvalitňování životního stylu rodin.

U většiny otázek je nabídnuta možnost výběru, prosím vyberte pouze tu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje a vystihuje skutečnost. Je pro nás důležité, abyste odpověděli na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důvěrné.

Pokud máte v předškolním věku (3-7 let) více dětí, vztahujte odpovědi v dotazníku vždy pouze k nejstaršímu dítěti.

Dotazník se na první pohled může jevit jako dlouhý, ale většina lidí jej stihne vyplnit během 20 minut.

Vyplněním tohoto dotazníku nám velmi pomůžete udělat si představu o výzvách, kterým v současné době čelí rodiče malých dětí. Rádi bychom Vás za 8 týdnů opět požádali o vyplnění následného dotazníku, abychom zjistili, k jakým změnám u Vás dochází v průběhu času. Dovolíme si Vás upozornit e-mailem.

Za Vaši pomoc bychom rádi aspoň některé z Vás odměnili. Respondenti, kteří vyplní kompletně oba dotazníky, budou zařazeni do losování o drobné sportovní dárky a o odbornou konzultaci s výživovým poradcem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Předem děkujeme za vyplnění.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

vedoucí výzkumného týmu

  • Dotazník bude nutné vyplnit znovu za 8 týdnů. O vyplnění vás požádáme e-mailem.
  • Slosování o věcné ceny (munishop.muni.cz/, https://obchod.cepik.cz/) a o výživové poradenství zdarma proběhne po vyplnění druhého kola.