Ve stáří seniory často potkávají různé zdravotní komplikace. Z velké části se projevují tím, jak se během života chovali ke svému zdraví. Zda se správně stravovali, dostatečně se hýbali, zda umí odpočívat a tím vyvažovat každodenní stres. Navíc se starší lidé často musejí vyrovnávat s velkými změnami zejména v osobním životě např.  odchod dětí z domova, ztráty partnera nebo omezující onemocnění.

Ve stáří seniory často potkávají různé zdravotní komplikace. Z velké části se projevují tím, jak se během života chovali ke svému zdraví. Zda se správně stravovali, dostatečně se hýbali, zda umí odpočívat a tím vyvažovat každodenní stres. Navíc se starší lidé často musejí vyrovnávat s velkými změnami zejména v osobním životě např.  odchod dětí z domova, ztráty partnera nebo omezující onemocnění.

 

Aby byl život v seniorském věku co nejplnohodnotnější, platí i zde určitá pravidla, které je dobré dodržovat:

  • Zůstat aktivní – komunikovat s okolím, neuzavírat se
  • Zachovat si zdravý nadhled a duševní pohodu
  • Přizpůsobit výživu potřebám seniorského věku
  • Udržovat své tělo v kondici pravidelným pohybem
  • I přes často chybějící pocit žízně dodržovat pitný režim

Cvičení pro seniory

Pro seniory, kteří mají zájem scházet se se svými vrstevníky a udržovat se v kondici, pořádáme cvičení pro seniory. Cvičíme pravidelně již několik let, v dopoledních hodinách. Naším cílem je nejen podpora pohybu starších osob, ale i zmiňovaný sociální kontakt. Senioři si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou popovídat.

Cvičení seniorů probíhá většinou pravidelně, ale dle obsazenosti se počet hodin upravuje. Podívejte se proto na rozpis cvičení.

Cvičení pro seniory vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků. Cvičení zohledňuje specifika vyššího věku i možné zdravotní problémy. Proto se u nás nesetkáte se „skákáním“, naše cvičení vychází ze zdravotního cvičení a je vedeno zkušenými a vzdělanými cvičitelkami.

Prostředí na cvičení

Kapacita cvičení je maximálně 12 klientů na 1 cvičební hodinu. Důvodem je zajištění dostatečného kontaktu s cvičitelkou. Jednoduše řečeno – cvičitelka musí na všechny klienty vidět a mít prostor jim poradit, případně opravit drobné chyby.

Navíc z našich zkušeností vyplynulo, že senioři mají rádi domácí prostředí, kde přesně vědí, co mohou očekávat. Mají rádi menší cvičební sály s větší intimitou.

Na cvičení používáme podložky, velké míče, overbally, posilovací gumy a balanční podložky. Všechny tyto pomůcky jsou na cvičebním sále v dostatečném množství, není nutné nic nosit sebou. Na cvičení postačuje volnější oblečení a ponožky, cvičíme bez bot.

Cvičitelky

V Centru podpory zdraví, z. ú, předcvičují Mgr. Jarka Konečná a Mgr. Markéta Chottová. Na jejich hodinách jste v nejlepších rukách, o čemž se můžete osobně přesvědčit tím, že si cvičení přijdete vyzkoušet.

Mgr. Jarka Konečná

Jarka je zkušenou cvičitelkou se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu a cvičení seniorů. Pro cvičení má odpovídající vysokoškolské vzdělání doplněné odbornými kurzy.

Mgr. Markéta Chottová

Markéta je rovněž velice zkušenou cvičitelkou. Má specializovaný kurz zaměřený přímo na cvičení seniorů a zdravotní TV. Navíc studuje ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

Rádi byste podpořili cvičení seniorů?

Cvičení pro seniory není činnost, na které je možné zbohatnout. Vzhledem k sociální politice státu, místních samospráv, fondů a grantů musíme my, jako provozovatel dotovat toto cvičení z jiných zdrojů.

Budeme velice potěšeni, když cvičení pro seniory podpoříte jakoukoliv formou. Může se jednat o podporu tím, že k nám pošlete další klienty, že se zmíníte o cvičení u známých, ale také o konkrétní materiální pomoc (cvičební pomůcky apod.), nebo finanční dar.

Finanční dar je možné adresovat přímo na náš transparentní účet 7108106001/5500.

Jako variabilní symbol uveďte 5555, abychom věděli, že dar je určen na pokrytí nákladů na cvičení pro seniory.

 

Předem děkujeme.

 

A nezapomínejte! Aktivním pohybem předcházíte nemocem!