Aby byl život v seniorském věku co nejplnohodnotnější, platí i zde určitá pravidla, které je dobré dodržovat:

  • Zůstat aktivní – komunikovat s okolím, neuzavírat se
  • Zachovat si zdravý nadhled a duševní pohodu
  • Přizpůsobit výživu potřebám seniorského věku
  • Udržovat své tělo v kondici pravidelným pohybem
  • I přes často chybějící pocit žízně dodržovat pitný režim

 

Cvičení pro seniory

Pro seniory, kteří mají zájem scházet se se svými vrstevníky a udržovat se v kondici, pořádáme cvičení pro seniory. Cvičíme pravidelně již několik let, v dopoledních hodinách. Naším cílem je nejen podpora pohybu starších osob, ale i zmiňovaný sociální kontakt. Senioři si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou popovídat.

Cvičení seniorů probíhá většinou pravidelně:

pondělí  9:00 – 10:00 a 10:00 – 11:00

pátek  9:00 – 10:00

Hodiny cvičení se však můžou dle obsazenosti měnit. Podívejte se proto na rozpis cvičení. (V rozpisu cvičení najeďte na dané cvičení, objeví se aktuální časový údaj).

Cvičení pro seniory vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků. Cvičení zohledňuje specifika vyššího věku i možné zdravotní problémy. Proto se u nás nesetkáte se „skákáním“, naše cvičení vychází ze zdravotního cvičení a je vedeno zkušenými a vzdělanými cvičitelkami.

Prostředí na cvičení

Kapacita cvičení je maximálně 12 klientů na 1 cvičební hodinu. Důvodem je zajištění dostatečného kontaktu s cvičitelkou. Jednoduše řečeno – cvičitelka musí na všechny klienty vidět a mít prostor jim poradit, případně opravit drobné chyby.

Navíc z našich zkušeností vyplynulo, že senioři mají rádi domácí prostředí, kde přesně vědí, co mohou očekávat. Mají rádi menší cvičební sály s větší intimitou.

Na cvičení používáme podložky, velké míče, overbally, posilovací gumy a balanční podložky. Všechny tyto pomůcky jsou na cvičebním sále v dostatečném množství, není nutné nic nosit sebou. Na cvičení postačuje volnější oblečení a ponožky, cvičíme bez bot.

 

 

 

Cvičitelky

V Centru podpory zdraví, z. ú, předcvičují Mgr. Jarka Konečná a Mgr. Markéta Chottová. Na jejich hodinách jste v nejlepších rukách, o čemž se můžete osobně přesvědčit tím, že si cvičení přijdete vyzkoušet.

Mgr. Jarka Konečná

Jarka je zkušenou cvičitelkou se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu a cvičení seniorů. Pro cvičení má odpovídající vysokoškolské vzdělání doplněné odbornými kurzy.

Mgr. Markéta Chottová

Markéta je rovněž velice zkušenou cvičitelkou. Má specializovaný kurz zaměřený přímo na cvičení seniorů a zdravotní TV. Navíc studuje ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

 

Rádi byste podpořili cvičení seniorů?

Cvičení pro seniory není činnost, na které je možné zbohatnout. Vzhledem k sociální politice státu, místních samospráv, fondů a grantů musíme my, jako provozovatel dotovat toto cvičení z jiných zdrojů.

Budeme velice potěšeni, když cvičení pro seniory podpoříte jakoukoliv formou. Může se jednat o podporu tím, že k nám pošlete další klienty, že se zmíníte o cvičení u známých, ale také o konkrétní materiální pomoc (cvičební pomůcky apod.), nebo finanční dar.

Finanční dar je možné adresovat přímo na náš transparentní účet 7108106001/5500.

Jako variabilní symbol uveďte 5555, abychom věděli, že dar je určen na pokrytí nákladů na cvičení pro seniory.

Předem děkujeme.

A nezapomínejte! Aktivním pohybem předcházíte nemocem!