Interaktivní přednáška

Projekt je momentálně pozastavený

Interaktivní přednáška pro základní školy zajímavou formou seznamuje děti s principy zdravého životního stylu. Přednáška je postavena na skutečných videosekvencích, kde jsou zajímavými krátkými spoty prezentovány nejpalčivější problémy stravování dětí školního věku, jako jsou fastfoody, sladká jídla, polotovary apod.

Ke každému tématu jsou dětem lektorem podávány další informace. Hlavním cílem je vyvolat diskuzi k danému tématu. Lektor má vysoké odborné vzdělání v oblasti výživy, vyhýbáme se nejasnostem a polopravdám pramenícím z nevědomosti.

Přednáška je vhodná maximálně pro jednu třídu žáků, proto ji preferujeme u menších škol. Přednáška je určena starším dětem základních škol (4.- 6. třída). U větších škol doporučujeme projektový den – propojení na projektový den, kdy je možné zasáhnout velice účinně velkou skupinu dětí.

Přednáška je vždy doplněna praktickou částí. Děti si můžou vyrobit zdravou svačinu, zeleninový nebo ovocný salát, domácí limonádu. Tuto část domlouváme individuálně dle požadavků školy.