Projektový den

Projekt je momentálně pozastavený

Projektový den se skládá z jednotlivých stanovišť přímo ve škole, které děti v průběhu dopoledne procházejí a plní zadané úkoly. Do projektového dne jsou kromě dětí zapojeni i pedagogové, kteří jednotlivá stanoviště lektorují na základě připravených metodik a pomůcek.

V rámci jednoho projektového dne jsme schopni zapojit maximálně 14 tříd. Pro organizaci projektového dne je nutná spolupráce školy a pedagogů. Projektový den je primárně postaven pro žáky 1. stupně základních škol.

Možná stanoviště projektového dne:

  • Semafor – zde děti třídí potraviny podle jejich prospěšnosti (analogie s barvami semaforu).
  • Zvědavá kostka – děti odpovídají formou soutěže na otázky z oblasti zdravého životního stylu, hygieny potravin a předvádějí pohybové aktivity.
  • Ovoce – informace o ovoci spojené s ochutnávkou ovoce a jeho poznávaní.
  • Zelenina – informace o zelenině spojené s ochutnávkou zeleniny a její poznávání.
  • Pitný režim – informace o pitném režimu a výroba „sladké, obarvené limonády“ (negativní příklad).
  • Nákup potravin – příprava 5 denních jídel z připravených maket potravin
  • Stolování – praktická ukázka, jak se má správně prostřít stůl, jak správně stolovat.
  • Výroba domácí limonády – limonádu vyrábíme společně s dětmi z čerstvého ovoce.
  • Příprava zeleninového salátu – opět praktické cvičení, kde si děti sami vyrobí zeleninový salát.
  • Příprava školní svačiny – s dětmi nacvičíme přípravu zdravé školní svačiny až po její zabalení.

 

Stanoviště průběžně měníme a doplňujeme v závislosti na dohodě se školou.

Cena projektového dne se liší podle počtu účastníku a vybraných stanovišť. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.