Poruchy příjmu potravy

„O poruše příjmu potravy mluvíme tehdy, jestliže člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů, v obtížné situaci se snaží ulevit svým pocitům pomocí jídla. V jistém smyslu je závislost na jídle podobná jako závislost na alkoholu u alkoholiků nebo závislost na drogách u toxikomanů. Pro člověka trpícího poruchou příjmu potravy přestává být jídlo jednou ze součástí života a stává se jeho hlavní náplní.“ (Maloney ,1997)

Výstava a besedy o anorexii a bulimii na ZŠ a SŠ

Od září roku 2018 pořádáme na základních a středních školách výstavu na téma Anorexie a bulimie. Součástí výstavy je beseda s psycholožkou Mgr. Radkou Marešovou. Jedná se o program primární prevence.

Poradenství s poruchami příjmu potravy

V Centru podpory zdraví, z.ú. nabízíme pomoc lidem, kteří trpí poruchami příjmu potravy. Jedná se o psychickou nemoc, a proto je mnohem více než řešení stravy důležitá role psychologa. Proto spolupracujeme s psycholožkou, která se poruchám příjmu potravy věnuje.