Výživové poradenství dětí a dospívajících

Základní individuální výživové poradenství dítěte nebo dospívajícího v sobě zahrnuje následující části.

Úvodní analýza

Zahrnuje analýzu složení těla a detailní konzultaci s dítětem/dospívajícím a jeho rodinou mající za cíl získání co nejvíce informací o současné výživě, pohybu, zvyklostech, životním stylu, případných zdravotních omezeních. Tato úvodní analýza trvá cca 1 až 1,5 hodiny. U dítěte je tato konzultace vždy ve spojení s rodinou, zjišťujeme nejenom režim dítěte ale celé rodiny

Analýza denního příjmu

Jedná se o odborné posouzení záznamů denního příjmu. Dítě minimálně 7 dní pravdivě zapisuje všechny své denní příjmy (jídlo, pití) a pohybové aktivity do připraveného formuláře. Je to velice důležitý záznam, který je nezbytný pro odhalení dietních chyb a následného sestavení individuálního výživového plánu dítěte/dospívajícího.

Sestavení individuálního výživového plánu

Na základě předešlých informací je dítěti/dospívajícímu sestaven individuální výživový plán, který vychází z výpočtů pro optimální energetický příjem, nastavuje optimální příjem živin a případně řeší i výživová doporučení v souvislosti se zdravotním omezením. Je přihlédnuto k pohybové aktivitě, je zhodnocen a nastaven pitný režim. Výživový plán rovněž obsahuje konkrétní příklady vhodných jídel a to tak, aby dítě/dospívající mělo/měl jasnou představu, co má v kterou denní dobu jíst. Cílem je dítě/dospívajícího naučit správně jíst a dodržovat určitá režimová opatření, aby dosáhl svého cíle.

Závěrečná konzultace

Dítěti/dospívajícímu a jeho rodině je předán a vysvětlen nastavený výživový plán. V případě potřeby je zde ještě možné výživový plán upravit tak, aby vyhovoval dítěti/dospívajícímu, ale současně vedl k naplnění cíle dítěte/dospívajícího.

Následně můžete využít naše další služby:

  • Další následnou kontrolní konzultaci
  • Odborné posouzení pohybových aktivit, návrh vhodné sportovní aktivity, doplňkového cvičení