Výživové poradenství dospělých

Základní individuální výživové poradenství v sobě zahrnuje následující části.

Úvodní analýza klienta

Zahrnuje analýzu složení těla a detailní konzultaci s klientem mající za cíl získání co nejvíce informací o současné výživě, pohybu, zvyklostech, životním stylu, případných zdravotních omezeních. Tato úvodní analýza trvá cca 1 až 1,5 hodiny. Součástí úvodní analýzy je proměření na přístroji Omron.

Analýza denního příjmu

Jedná se o odborné posouzení záznamů denního příjmu klienta. Klient minimálně 7 dní pravdivě zapisuje všechny své denní příjmy (jídlo, pití) a pohybové aktivity do připraveného formuláře. Je to velice důležitý záznam, který je nezbytný pro sestavení individuálního výživového plánu klienta.

Sestavení individuálního výživového plánu

Na základě předešlých informací je klientovi sestaven individuální výživový plán, který vychází z výpočtů pro optimální energetický příjem, nastavuje optimální příjem živin a případně řeší i výživová doporučení v souvislosti se zdravotním omezením. Je přihlédnuto k pracovnímu zařazení klienta, pohybové aktivitě, je zhodnocen a nastaven pitný režim. Výživový plán rovněž obsahuje konkrétní příklady vhodných jídel a to tak, aby klient měl jasnou představu co má v kterou denní dobu jíst. Cílem je klienta naučit správně jíst a dodržovat určitá režimová opatření, aby dosáhl svého cíle.

Závěrečná konzultace

Klientovi je předán a vysvětlen nastavený výživový plán. V případě potřeby je zde ještě možné výživový plán upravit tak, aby vyhovoval klientovi, ale současně vedl k naplnění cíle klienta.

 

Následně můžete využít naše další služby:

  • Další následnou kontrolní konzultaci
  • Odborné posouzení pohybových aktivit, návrh vhodné sportovní aktivity, doplňkového cvičení