black-and-white-2605942_960_720

Jak předcházet onemocnění z potravin

Předcházení vzniku onemocnění z potravin nevyžaduje v případě možné kontaminace listeriemi (bakterie, které se mohou vyskytovat v potravinách – v mléčných výrobcích vyrobených ze syrového mléka, v různých salátech nebo v mase) žádná specifická opatření. Dostatečnou prevencí je dodržovat základní požadavky osobní hygieny a bezpečně zacházet s potravinami, tzn. především udržovat čistotu.

K základním požadavkům patří mytí rukou před započetím práce s potravinami. Zejména před přípravou pokrmů, mezi jednotlivými činnostmi a po ukončení práce, zvláště při zacházení se syrovými potravinami. Dále je třeba oplachovat pracovní plochy a povrchy v kuchyni vodou a mycím prostředkem, lépe však dezinfekčním prostředkem. Pro osoušení rukou i nádobí lze doporučit používání jednorázových papírových utěrek.

 

Zabránit křížové kontaminaci

Křížovou kontaminací se rozumí činnosti, při kterých může dojít k přenosu škodlivých mikroorganismů z „nečistých“ potravin (např. ze syrového masa, z pracovních ploch, z rukou nebo náčiní) na „čisté“ potraviny, popř. pokrmy.

 

Jednoduché zásady

  • Používat jiné krájecí prkénko a náčiní pro syrové maso a drůbež a jiné pro ostatní potraviny. Není-li jiná možnost, tak před dalším použitím pro ostatní potraviny je nutné je důkladně omýt horkou vodou a mycím prostředkem.
  • Omývat pracovní plochy a nezapomenout na mytí rukou po každé manipulaci se syrovým masem. Ovoce a především zeleninu před konzumací důkladně omýt (platí i pro zmrazenou zeleninu – např. hrášek, zeleninové směsi).
  • Nikdy nedávat hotové pokrmy do nádob, ve kterých předtím bylo syrové maso nebo drůbež, aniž by tyto nádoby byly důkladně omyté.
  • Zmrazené maso a drůbež rozmrazovat v chladničce, popř. ve studené vodě nebo v mikrovlnné troubě. Po rozmrazení začít co nejrychleji s tepelnou úpravou, protože při rozmrazování masa za pokojové teploty se k pomnožení mikroorganismů vytvářejí ideální podmínky.
  • Oddělovat nakoupené suroviny během jejich přepravy a následného uskladnění od hotových výrobků (např. prosakující šťáva z balíčku masa může kontaminovat jiné potraviny uložené v chladničce).
  • Nakoupené potraviny ihned odvézt domů a co nejrychleji uložit. Zmrazené potraviny do mrazničky, čerstvé do chladničky.
  • Měkké zrající sýry nenechávat „dozrát“ při pokojových teplotách.
  • Pokrm je třeba důkladně provařit, propéci – pouze teploty minimálně 75 °C po dobu minimálně 5 min v celém objemu připravovaného pokrmu usmrtí případně se vyskytující mikroorganismy. To se týká především pokrmů z masa, drůbeže a vajec.
  • Pokrm je nutné zchladit nebo zmrazit bez zbytečných prodlev. Obecně platí zásada, že studené pokrmy je třeba udržovat při teplotě do 4 °C a teplé pokrmy při teplotě nad 65 °C.
  • Zbytky pokrmů, především ty, které se rychle kazí, je nutno zchladit nebo zmrazit nejlépe během dvou hodin. Pokrmy je vhodné rozdělit na menší porce a ty umístit do čistých mělkých nádob s víky, ve kterých je proces zmrazení nebo zchlazení rychlejší. Zchlazené pokrmy dále udržovat při teplotě do 4 °C, zmrazené do –18 °C.

 

Zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz

 

Sdílejte příspěvek: