IMG_0365

Návštěva Norska – začátek nového projektu?

Ve dnech 18. – 19. 2. 2020 jsme navštívili organizaci Spiseforistrelsesforeningenwww.spisfo.no v Norsku, která se specializuje na poruchy příjmu potravy. 

Návštěva byla realizována v rámci bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Organizace Spiseforstyrrelsesforeningen, je dlouhodobě zaměřena na poruchy příjmu potravy. V rámci partnerské organizace jsme probírali mnoho otázek souvisejících s tématem, ale i se samotnou organizací  a druhu poskytovaných služeb. Partner nás navíc upozornil na některé klíčové momenty jako je např. vhodný výběr obrázků, anonymita klientů, webové stránky apod.

Z naší organizace byli pro cestu vybráni 3 pracovníci – psychoterapeut, koordinátor projektů a ředitelka organizace a současně nutriční terapeut. Výběr byl zvolen s ohledem na probíraná témata. Pro každého člena naší organizace byla studijní cesta velice užitečná.

Studijní cesta byla velice důležitým krokem k navázání spolupráce s partnerskou organizací, která se poruchám příjmu potravy věnuje už 50 let. Společně jsme se domluvili o další vzájemné spolupráci i v rámci plánované výzvy MGS. Partnerská organizace nám přislíbila aktivní spolupráci v rámci plánovaného projektu vytvoření centra pro poruchy příjmu potravy v ČR.

Sdílejte příspěvek:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email