Výživové poradenství dětí a dospívajících

Pro děti a dospívající nabízíme možnost individuálního výživového poradenství včetně navržení vhodné pohybové aktivity. Nastavení vhodné výživy a pohybové aktivity musí být vždy ve spolupráci s rodinou.

Individuální výživové poradenství znamená nastavení výživy a celkových režimových opatření přímo na míru dítěte nebo dospívajícího. V úvahu jsou brány jeho chuťové preference, časové možnosti i zdravotní stav.

Výživové poradenství dospělých

Pro dospělé nabízíme možnost individuálního výživového poradenství včetně navržení vhodné pohybové aktivity.

Zaměřujeme se jak na zdravé klienty, tak na klienty, kteří mají další zdravotní omezení jako je obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kompenzovaný diabetes II. typu a zvýšená hladina kyseliny močové, jejímž důsledkem může být dna. Dále se zabýváme poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie).

Individuální výživové poradenství znamená nastavení výživy a celkových režimových opatření přímo na míru pro daného klienta. Jsou brány v úvahu chuťové preference, časové možnosti i zdravotní stav klienta.