Výživa a pitný režim školních dětí a dospívajících

Děti ve školním věku rostou pomaleji než děti v předškolním věku. Příjem energie se tedy navyšuje méně než v předchozím období. Začíná se více lišit příjem chlapců a dívek, sportovců a neaktivních.

Děti mají možnost školního stravování v době oběda, ostatní denní jídla zajišťuje rodina. U dětí nebo u středoškoláků, kteří nevyužívají školního stravování a kupují si stravu dle vlastního výběru, se často objevují nesprávné stravovací návyky v podobě tzv. fast foodů a „bufetové stravy“ (hamburgery, uzeniny, brambůrky). Tyto skutečnosti mohou nepříznivě ovlivňovat stravovací návyky a časem dokonce způsobit určité zdravotní problémy.

Navíc všichni, včetně dětí, bychom měli pít nejčastěji obyčejnou neperlivou vodu a také by měla být základem pitného režimu.

Důležité je vést děti ke zdravému životnímu stylu osobním příkladem!

Pohybová aktivita

U dětí je pohyb obzvlášť důležitý. Je nezbytný pro správný vývoj. S nástupem do školy však přirozený pohyb ubývá. Děti sedí v lavicích, kde se soustředí na učení a nehýbou se. Důležité je společně s dětmi najít vhodnou pohybovou aktivitu, která je bude bavit. Nesprávně zvolený, nedostatečný pohyb, nebo nadměrné fyzické zatížení dítěte může naopak způsobit velké škody. Vhodné jsou například společné víkendové výlety v závislosti na ročním období (turistika, cyklistika, lyžování,…).

Projekty a činnosti zaměřené na školní děti

Na základních školách realizujeme primárně preventivní programy se zaměřením na zdravou výživu.

Projektový den

Projektový den se skládá z jednotlivých stanovišť přímo ve škole, které děti v průběhu dopoledne procházejí a plní zadané úkoly. Projektový den je vhodný především pro žáky 1. stupně základních škol.

Interaktivní přednáška

Interaktivní přednáška pro základní školy je další variantou, jak zajímavou formou seznámit děti s principy zdravého životního stylu. Přednáška je postavena na skutečných videosekvencích, kde jsou zajímavými krátkými spoty prezentovány nejpalčivější problémy stravování dětí školního věku, jako jsou fastfoody, sladká jídla, polotovary apod.

Individuální výživové poradenství dětí a dospívajících

Děti v tomto období je nutné respektovat. Často totiž dochází k jakémukoliv odmítání rad rodičů, i přesto že jsou správné. Na dítě působí velká řada reklam a módních trendů. Pokud se vyskytnou problémy ve výživě (nadváha, obezita, poruchy příjmu potravy), je důležité s dětmi komunikovat s velkou opatrností.

Pro děti a dospívající nabízíme možnost individuálního výživového poradenství včetně navržení vhodné pohybové aktivity ve spolupráci s rodinou. Zapojení ošetřujícího lékaře je vždy výhodou.

Poruchy příjmu potravy

Mezi nejčastější a nejzávažnější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální bulimie. Často se však setkáváme i s dalšími poruchami jako je záchvatovité přejídání, ortorexie a bigorexie.

Poruchy příjmu potravy jsou především psychická onemocnění, tudíž je nutná spolupráce výživového specialisty a psychologa. V Centru podpory zdraví, z.ú. jsme schopni zajistit výživovou část, ale i psychologickou – spolupracujeme s psycholožkou zabývající se poruchami příjmu potravy.

Odborné posouzení pohybových aktivit u dětí

Přicházíme s nabídkou odborného posouzení stávající pohybové aktivity, případně doporučení vhodných kompenzačních cvičení. Rovněž můžeme poradit s návrhem nové vhodné pohybové aktivity dítěte.

Abychom vám mohli přinášet co nejpřesnější a nejkvalitnější informace, spolupracujeme s pediatry, fyzioterapeuty a s dalšími odborníky v oboru.

Spolupracujeme s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemNorskou univerzitou v Oslo a Masarykovou univerzitou v Brně.