Školní děti a dospívající

Projekty a činnosti zaměřené na školní děti

Na základních školách realizujeme primárně preventivní programy se zaměřením na zdravou výživu.

Abychom vám mohli přinášet co nejpřesnější a nejkvalitnější informace, spolupracujeme s pediatry, fyzioterapeuty a s dalšími odborníky v oboru.

Spolupracujeme s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemNorskou univerzitou v Oslo a Masarykovou univerzitou v Brně.