O Centru podpory zdraví

Centrum podpory zdraví, z. ú. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Zakladatelkou a zároveň ředitelkou Centra podpory zdraví, z. ú. je Ing. Lenka Plzáková, která absolvovala VŠCHT v Praze na Ústavu analýzy potravin a výživy.

Hlavním posláním organizace je prevence a osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

Centrum podpory zdraví, z. ú. se věnuje nejen zdravé výživě, ale klade důraz i na pohyb, který je samozřejmostí zdravého životního stylu. Vzniklo tak spojení poradenského centra věnovaného výživě a vlastního cvičebního sálu. Součástí organizace je realizace projektů z oblasti primární prevence.

Centrum podpory zdraví, z.s.

IČO: 226 08 389
DIČ: CZ22608389

Adresa

Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 400 11

Provozní doba

Dle předchozí telefonické dohody

Ing. Lenka Plzáková

Ředitelka organizace, specialista na výživu

Ing. Alena Škvorová

Koordinátorka projektů

Bc. Eva Hájková

Specialistka na výživu

PhDr. Kateřina Anežka Houdková

Psycholožka, specialistka na poruchy příjmu potravy

MgA. Barbora Milotová

Lektorka programu Cepík

Mgr. Jarka Konečná

Cvičitelka pro seniory a mentálně postižené

Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, dis.

Lektorka programu poruchy příjmu potravy

Bc. Petr Mati

Lektor programu poruchy přijmu potravy