Diabetes II. typu (= cukrovka)

Jedná se o metabolické onemocnění, charakterizované zvýšenou hladinou krevního cukru (hyperglykémii).  Na regulaci hladiny cukru v krvi se rozhodující mírou podílí hormon inzulín. Inzulín umožňuje cukru z krve vstoupit do buněk, kde je využit jako zdroj energie…

Hypertenze (= vysoký krevní tlak)

Neléčený nebo nedostatečně léčený vysoký krevní tlak, tedy hypertenze, značně zvyšuje rizika orgánového postižení…

Hyperurikemie (= zvýšená hladina kyseliny močové), dna

S přibývajícím věkem roste frekvence výskytu hyperurikémie až dny. V posledních letech však byl pozorován značný posun k mladším postiženým (zejména muži ve věku 25 – 30 let).  Je to známkou přibývajícího blahobytu a nedostatku pohybu. Toto onemocnění je poruchou metabolismu purinových látek. To může být způsobeno zvýšeným příjmem nevhodnou stravou, zvýšenou syntézou kyseliny močové v těle nebo sníženým vylučováním kyseliny močové ledvinami. Ve většině případů je však základem hyperurikémie až dny snížené odbourávání nebo zvýšený přísun purinových látek…

Nadváha a obezita

Obezita a nadváha jsou onemocnění z nadměrného uložení tuku v organismu. Podíl tuku v organismu je normálně u žen do 25 až 30 procent a u mužů do 20 až 25 procent. O podílu tuku v těle se lékaři umějí přesvědčit mnoha postupy. V běžné praxi však stačí posoudit hmotnost pacienta…

Vysoká hladina cholesterolu

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi patří mezi faktory zvyšující riziko onemocnění srdce a cév, přičemž srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v Evropě, tak v České republice. Při zjištění zvýšené hladiny cholesterolu v krvi je proto třeba začít co nejdříve s jejím ovlivňováním. Odborníci doporučují nechat si hladinu cholesterolu v krvi pravidelně kontrolovat alespoň jednou za dva roky, a to i v případě, že máte hodnoty v pořádku…